EP538 ผู้นำยุคใหม่ห่างไกล Micro Management

Listen on :

Micro Management คำนี้ คงไม่มีผู้นำหรือหัวหน้างานท่านไหนอยากได้รับการขนานนามทั้งต่อหน้า และลับหลัง เพราะนั่นย่อมเป็นภาพสะท้อนถึงความอ่อนแอและขาดคุณสมบัติของภาวะผู้นำที่องค์กรและทีมงานต้องการ ในโลกของการสร้างผู้นำยุคใหม่ จึงควรตระหนักถึงหลุมพรางและมีความเข้าใจถึงสาเหตุรวมทั้งวิธีการจัดการเพื่อให้เราเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่มีคุณภาพ

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn