EP530 Unsung Hero บุคลากรที่ไม่ควรมองข้าม

Listen on :

Unsung Hero คำนี้คุ้นเคยกันบ้างหรือไม่..? คนกลุ่มนี้เป็นบุคลากรที่ทำงานเหมือน “ปิดทองหลังพระ” อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรอย่างเงียบๆ หากเป็นกลุ่มคนที่สร้างประโยชน์ให้กับวัฒนธรรมขององค์กรอย่างมากมาย หลายครั้งที่ผู้นำองค์กรมักแสดงความยินดี ชื่นชมกับบรรดา Hero ที่แสดงออกอย่างชัดเจน และมองข้ามบรรดา Unsung Hero ไปแบบไม่ตั้งใจ ดังนั้น จึงอยากชี้ชวนให้กลับมาให้ความสนใจ ใส่ใจและดูแลคนเหล่านี้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทีมงานของเราพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กัน

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn