Ep51 เสริมเขี้ยวเล็บ HRBP

Listen on :

Human Resources Business Partner หรือที่เรามักเรียกสั้นๆ ว่า HRBP นั้น อาจเป็นคำกึ่งใหม่กึ่งเก่าที่หลายๆคนไม่คุ้นหูนัก และไม่มั่นใจว่าหน้าที่ของตำแหน่งนี้คืออะไร หรือบางคนอาจจะรู้จักดี … EP 51 นี้ จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคำนี้มากกว่าขึ้น เมื่อรู้จักแล้ว เราจะช่วยทำการติดอาวุธ เสริมเขี้ยวเล็บให้กับงาน HRBP ในการปรับตัวองค์กรให้เข้ากับภาวะวิกฤตินี้

“ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search