Listen on :

Human Resources Business Partner หรือที่เรามักเรียกสั้นๆ ว่า HRBP นั้น อาจเป็นคำกึ่งใหม่กึ่งเก่าที่หลายๆคนไม่คุ้นหูนัก และไม่มั่นใจว่าหน้าที่ของตำแหน่งนี้คืออะไร หรือบางคนอาจจะรู้จักดี … EP 51 นี้ จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคำนี้มากกว่าขึ้น เมื่อรู้จักแล้ว เราจะช่วยทำการติดอาวุธ เสริมเขี้ยวเล็บให้กับงาน HRBP ในการปรับตัวองค์กรให้เข้ากับภาวะวิกฤตินี้

“ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.