EP506 อยากได้วัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่ามองข้าม “กฎกติกามารยาท”

Listen on :

ความล้มเหลวของหลายองค์กรในการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน เกิดจากการมองข้ามความสำคัญของการสร้างกระบวนการ ระบบ วิธีการที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ต้อง และนั่นทำให้ วัฒนธรรม กลายเป็นเพียง สิ่งที่ติดอยู่บนฝาผนังขององค์กร แบบไม่มีความหมาย

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.