Ep47 คำถามชวนคิดสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

“คำถามที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้” หลายงานวิจัยพบว่าความสงสัยช่วยส่งเสริมให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความทรงจำ… แล้วในแง่ขององค์กรละ เราสามารถใช้คำถามสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร? EP47 มีคำตอบ!
A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร #corporateculture #culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn