EP459 ว่าด้วยสิ่งที่นายจ้างคาดหวัง แต่พนักงานไม่เคยรับรู้

Listen on :

OCB หรือ Orgnization Citizenship Behavior คืออะไร ถ้าตอบสั้น ๆ ก็คือว่าหน้าที่พลเมืองในองค์กร หรือถ้ายาว ๆ มันคือ “พฤติกรรมเชิงบวกที่ไม่ได้อยู่ใน job description ที่พนักงานเลือกที่จะทำให้เพราะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานและองค์กร” โดยนิยามนั้น OCB ไม่ใช่สิ่งที่ “ต้องทำ” และไม่ได้อยู่ในข้อตกลง โดย Dennis Organ ผู้ซึ่งเป็นคนแรกที่นิยาม Orgnization Citizenship Behavior ขึ้นมาได้แบ่งกลุ่มพฤติกรรมของ OCB ไว้ 5 ประเภท

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn