EP459 ว่าด้วยสิ่งที่นายจ้างคาดหวัง แต่พนักงานไม่เคยรับรู้

Listen on :

OCB หรือ Orgnization Citizenship Behavior คืออะไร ถ้าตอบสั้น ๆ ก็คือว่าหน้าที่พลเมืองในองค์กร หรือถ้ายาว ๆ มันคือ “พฤติกรรมเชิงบวกที่ไม่ได้อยู่ใน job description ที่พนักงานเลือกที่จะทำให้เพราะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานและองค์กร” โดยนิยามนั้น OCB ไม่ใช่สิ่งที่ “ต้องทำ” และไม่ได้อยู่ในข้อตกลง โดย Dennis Organ ผู้ซึ่งเป็นคนแรกที่นิยาม Orgnization Citizenship Behavior ขึ้นมาได้แบ่งกลุ่มพฤติกรรมของ OCB ไว้ 5 ประเภท

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search