EP456 Quiet Quitting แท้จริงคือความไม่แฟร์ในองค์กร

Listen on :

พนักงานหลายล้านคนในสหรัฐอเมริกาพบว่าสิ่งที่พวกเขาได้ตอบแทนจากองค์กรนั้นไม่คุ้มกับสิ่งที่พวกเขาทำ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ การเติบโต หรือการให้เกียรติ หรือพูดสั้น ๆ ว่าพวกเขารู้สึกว่ากำลังให้มากกว่ารับ และทำให้พวกเขาตัดสินใจถอยตัวเองออกมา และพยายามให้พอ ๆ กับสิ่งที่ได้รับ พวกเขาจะยังทำงานดีอยู่ แต่จะไม่กลับดึก หรือช่วยงานมากกว่าที่จำเป็น หรือแม้แต่จะพยายามทำให้องค์กรน่าอยู่ขึ้น

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn