EP436 ทำไม Problem-Solving Culture เป็น A Must ที่ทุกองค์กรควรสร้างให้เกิดขึ้น

Listen on :

เมื่อใดก็ตามที่ “สิ่งที่เราคาดหวัง” กับ ”สิ่งที่เกิดขึ้นจริง” มันมีช่องว่างหรือมันไม่บรรจบกัน เมื่อนั้นมักจะนำพาคำว่า “ปัญหา” เข้ามาในชีวิตของเราเสมอ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานั้นมีระบบระเบียบ (Systematic) ที่ชัดเจนอยู่แล้ว นั่นคือ “กำหนดปัญหาให้ชัด” และ “สร้างแนวทางแก้ไข” – ทีนี้เมื่อพูดถึงในแง่ขององค์กร ปัญหาใหญ่ของคำว่า “ปัญหา” ดูจะไม่ใช่กระบวนการแก้ปัญหา เพราะองค์กรสามารถหยิบเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีมากมายในท้องตลาดมาเป็นตัวช่วยได้อยู่แล้ว แต่ปัญหาใหญ่ขององค์กรกลับเป็นเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมแห่งการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Culture)” ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนต่างหาก⁣⁣⁣⁣

A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣⁣
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.