EP432 Feedback คือของขวัญจริงหรือ

Listen on :

ฟีดแบคคือของขวัญ แต่ถึงกระนั้นมันก็มักถูกมองเป็นเรื่องไม่ดี การฟีดแบคสร้างความกลัว และความวิตกกังวลให้กับทีม โดยเฉพาะเมื่อฟีดแบคนั้นอยู่ในรูปแบบของการตัดสินยิ่งทำให้ผู้รับสารรู้สึกเหมือนตัวตนของเขาถูกโจมตี และที่แย่กว่านั้นคือยังมีอีกหลายองค์กรที่ใช้การฟีดแบคเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงโทษ ที่ทำให้เมื่อพนักงานได้รับนัดคุยฟีดแบคแบบ 1 ต่อ 1 ก็อดจะรู้สึกไม่ได้ว่า “โดนซะแล้ว…” แต่สุดท้ายแล้วหลายองค์กรก็ยังคงพยายามกล่อมกันว่าฟีดแบคคือของขวัญอยู่ดี


นั่นเป็นเพราะฟีดแบคที่ตรงตามความเป็นจริง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนานั้นช่วยให้ผู้รับรับรู้จุดอ่อนของตัวเอง และเห็นช่องทางในการทำให้ดีขึ้น พร้อมกับพัฒนาได้ตรงจุดทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ฟีดแบคถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสิน ลงโทษ และระบายความไม่พอใจออกไปแล้วนั้น ก็ไม่แปลกที่การฟีดแบคต้องเปลี่ยนจากกระเช้าของขวัญกลายไปเป็นขยะเน่า ๆ
และ สิ่งสำคัญที่จะทำให้ของขวัญที่เสื่อมสภาพไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือ วัฒนธรรมองค์กร


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search