EP431 เกลียดหัวหน้าเข้าไส้ทำไงดี?

Listen on :

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานคนหนึ่งมีความสุขกับการตื่นไปทำงานทุกวันจันทร์ หรือมีความทุกข์เพราะไม่อยากให้วันจันทร์มาถึงเลย คือ #ความสัมพันธ์กับหัวหน้า (ซึ่งก็อาจมีปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวข้องด้วย เช่น รายละเอียดของงาน หรือปัญหาส่วนตัว) ทีนี้หากปัจจัยหลักของเราคือ หัวหน้า เราจะใช้วิธีไหนในการแก้ไขปัญหาและผ่านไปให้ได้?

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.