Ep41 สิ่งที่ควรทำ เมื่อลูกน้องมาบอกลา

Listen on :

ไม่มีหัวหน้างานคนไหนอยากได้ยินคำ “บอกลา” จากพนักงานคนเก่งของตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้หรือในช่วงเวลาไหนก็ตาม… Amy Gallo ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งในองค์กรได้ให้แนวทางในการรับมือสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานี้ได้อย่างน่าสนใจ…

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn