EP401 ทำ 3 สิ่งนี้หากต้องการดึงดูดคนเก่งเข้าสู่องค์กร

Listen on :

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เราทุกคนอาจได้อ่านผ่านตาหรือได้ยินซ้ำ ๆ เกี่ยวกับ the great resignation หรือ quiet quitting ที่คนทำงานพากันหมดไฟ ทำงานเพียงเพื่อให้ตัวเองรอด หรือกระทั่งลาออก จนอาจทำให้เราเกิดความรู้สึกกันไปว่าคนเราจะไม่ทำงานกันแล้วจริง ๆ หรือ


ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเรียกได้ว่าเป็นกระแสหลักที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากทั่วโลกจริง และนั่นก็ทำให้สปอร์ตไลท์ทุกดวงส่องไปที่ความเคลื่อนไหวลักษณะนี้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่อยู่นอกวงกลมที่สังคมกำลังให้ความสนใจ และพวกเขาเหล่านี้ก็กำลังมองหางานที่ดีที่มาพร้อมกับนายจ้างที่ใช่อยู่ตลอดเวลา


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn