EP399 วัฒนธรรมองค์กรขยับเมื่อผู้บริหารเอาจริง

Listen on :

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Key Success Factor ตัวสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือ “ความจริงจังของผู้บริหาร” ในฐานะที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเพจ A Cup of Culture สิ่งแรกที่เรามักจะทำคือ สร้างความมั่นใจก่อนว่าผู้บริหารพร้อมจะให้เวลาและพร้อมลงทุนลงแรงไปด้วยกัน

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn