EP384 ถึงเวลาต้องลาออก…แล้วใช่ไหม?

Listen on :

คำถามหนึ่งที่มักผุดขึ้นมาบ่อยๆ ของคนทำงานคือ “เรากำลังทำงานนี้อยู่ทำไมกัน?” อาจจะด้วยปัญหาในงาน หรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ใน EP384 เราขอนำเสนอ 6 สัญญาณ (ที่เป็นเสมือนตัวช่วยในการตัดสินใจ) ว่าเราควรอยู่ต่อ… หรือลาออกดี…

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn