EP377 บันได 3 ขั้นสร้างนวัตกรรมองค์กร

Listen on :

Psychological Safety นี้ไม่ใช่ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนว่าไว้ใจกันมากแค่ไหน แต่ Psychological Safety คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสภาพแวดล้อมของทีมที่เปิดรับกันและกัน นอกจากนั้นแล้ว Psychological Safety ก็ไม่ใช่ความใจดีหรือเป็นมิตร แต่มันคือการให้เกียรติความคิดเห็น และความผิดพลาดของคนอื่น โดยตัว Psychological Safety นี่มันช่วยให้บรรยากาศการทำงานของทีมเหมาะแก่การให้ Feedback กันได้อย่างตรงไปตรงมา เอื้อให้สมาชิกยอมรับความผิดพลาด และเรียนรู้จากกันและกัน

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn