Ep368 กรณีศึกษาของ Microsoft องค์กรที่ก้าวข้ามคำว่า Engagement ไปแล้ว ตอนที่ 1

Listen on :

วันนี้ A Cup of Culture ขอนำบทความดี ๆ เกี่ยวกับบริษัท Microsoft มาแบ่งปันกับทุกท่าน องค์กร tech ยักษ์ใหญ่เบอร์ต้นของโลกที่พึ่งพา data ในการบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้พนักงานมีชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยเร็ว ๆ นี้ คุณ Dawn Klinghoffer, Head of People Analytics ของบริษัท ได้ออกมาแบ่งปันว่า

“สิ่งหนึ่งที่จริงแท้แน่นอนที่สุด คือ เราทุกคนในวันนี้ เปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับเราในช่วงปลายปี 2019 ก่อนโควิด” เมื่อตัวเราหรือพนักงานทุกคนเปลี่ยนไปกันหมดแล้ว วิธีการในการดูแลคนก็ต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงด้วยหรือเปล่า?

ด้วยการตั้งคำถามนี้เอง ทำให้ในที่สุดทีม People Analytics ค้นพบวิธีการวัดผลความยึดโยงของพนักงานใหม่ที่เป็นขั้นกว่าของ engagement เรียกว่า thriving

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search