EP359 ถามจริง… ท่านเอาจริงกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแค่ไหน

Listen on :

2 คำถามสำคัญที่ทีมที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มักจะถามลูกค้าอยู่เสมอในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุยเลยก็คือ “ผู้บริหารของท่านเอาจริงเอาจังกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมากน้อยแค่ไหน??” หรือ “คาดหวังอะไรจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในครั้งนี้??” เพราะระดับการเอาจริงเอาจังของผู้บริหารจะเป็นตัวกำหนดความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นด้วย

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn