EP356 มี Strategy แล้ว… ทำไงให้เกิดขึ้นจริง ?

Listen on :

หลายครั้งที่แผนกลยุทธ์อย่างที่เราตั้งใจไว้เจออุปสรรคและไม่เป็นไปอย่างที่มุ่งหวัง และบ่อยครั้งที่เมื่อเราค้นลึกลงไปว่าอุปสรรคเหล่านี้เกิดจากอะไร ก็มักพบคำตอบว่า “เกิดจากความไม่เข้ากันระหว่างกลยุทธ์และรูปแบบองค์กร”

EP356 จะพาคุณผู้ฟังมาเจาะเทคนิคที่จะทำให้สองเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน!!

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn