EP353 4 วันต่อสัปดาห์เป็นไปได้จริงแค่ไหน

Listen on :

ภาพการทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ เริ่มเห็นชัดมากขึ้น เมื่อประเทศ Zew Zealand เริ่มเปลี่ยนมาใช้รับบนี้ :: คำถามที่น่าสนใจคือ เปลี่ยนมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง? โดยนักวิจัยสองท่านคือ Helen Delaney และ Catherine Casey พบว่าหลังจากมีการเปลี่ยนไม่เพียงแต่งานมันจะเข้มข้นขึ้นเท่านั้น พนักงานยังได้รับแรงกดดันจากการบริหารจัดการมากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะในด้านของการประเมิน และติดตามการทำงาน เนื่องจากความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็น 4วัน/สัปดาห์แล้วประสิทธิภาพงานควรที่จะเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมถ้าทำได้ดี⁣⁣
⁣⁣
แต่แน่นอนว่าความกดดันระดับนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง และไม่ควรที่จะคาดหวังให้พนักงานที่งานหนักมากแล้วทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมภายในหนึ่งวัน นั่นทำให้ประเด็นสำคัญที่นายจ้างควรจะรู้เกี่ยวกับการทำงานรูปแบบนี้คือ ⁣⁣
1. การลดเวลาการทำงานลงจะต้องตามมาด้วยการปรับปรุง หรือการลดภาระงาน ⁣⁣
2. เวลาทำงานจะเข้มข้น และเครียดมากขึ้นสำหรับคนทำงาน ⁣⁣

A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn