EP353 4 วันต่อสัปดาห์เป็นไปได้จริงแค่ไหน

Listen on :

ภาพการทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ เริ่มเห็นชัดมากขึ้น เมื่อประเทศ Zew Zealand เริ่มเปลี่ยนมาใช้รับบนี้ :: คำถามที่น่าสนใจคือ เปลี่ยนมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง? โดยนักวิจัยสองท่านคือ Helen Delaney และ Catherine Casey พบว่าหลังจากมีการเปลี่ยนไม่เพียงแต่งานมันจะเข้มข้นขึ้นเท่านั้น พนักงานยังได้รับแรงกดดันจากการบริหารจัดการมากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะในด้านของการประเมิน และติดตามการทำงาน เนื่องจากความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็น 4วัน/สัปดาห์แล้วประสิทธิภาพงานควรที่จะเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมถ้าทำได้ดี⁣⁣
⁣⁣
แต่แน่นอนว่าความกดดันระดับนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง และไม่ควรที่จะคาดหวังให้พนักงานที่งานหนักมากแล้วทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมภายในหนึ่งวัน นั่นทำให้ประเด็นสำคัญที่นายจ้างควรจะรู้เกี่ยวกับการทำงานรูปแบบนี้คือ ⁣⁣
1. การลดเวลาการทำงานลงจะต้องตามมาด้วยการปรับปรุง หรือการลดภาระงาน ⁣⁣
2. เวลาทำงานจะเข้มข้น และเครียดมากขึ้นสำหรับคนทำงาน ⁣⁣

A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search