EP350 5 แนวทางฝ่าแรงกดดันค่านิยมการทำงานหนัก

Listen on :

Work to live กับ live to work เราทำงานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตหรือถวายทั้งชีวิตให้กับการทำงาน เชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนนักที่จะเป็นอย่างหลัง แม้งานนั้นจะเป็นงานในฝัน ทำให้เรามีความสุขในทุกวินาทีที่ได้ทำงานก็ตาม แต่จะมีความหมายอะไรหากใช้ชีวิตเพียงมิติเดียวโดยไม่อุทิศเวลาให้กับครอบครัว เพื่อน ๆ หรืองานอดิเรกอื่น ๆ บ้างเลย

กระนั้น พวกเราหลาย ๆ คนก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักด้วยความหวังว่านี่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว แต่บทความล่าสุดจาก Harvard Business Review (HBR) กลับไม่เชื่อเช่นนั้น

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn