EP349 ราคาที่มองไม่เห็นของวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

เรื่องหนึ่งที่เรามักไม่ค่อยพูดถึงเวลาออกแบบวัฒนธรรมองค์กรคือ “Mindsetที่ควรมีขณะออกแบบวัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ขั้นตอนเลย (ไม่ใช่แค่เพียงขั้นออกแบบ)⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
EP349 ในอีพีนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยถึงสิ่งที่ควรรู้ในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเรื่องที่ควรพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ในกระบวนการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn