EP339 รู้จักกับ Moral Injury บาดแผลทางศีลธรรมในที่ทำงาน

Listen on :

‘บาดแผลทางศีลธรรม’ (moral injury) มักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งพบเห็นหรือได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งอาจขัดแย้งกับศีลธรรม ความเชื่อ และความคาดหวังของตัวเรา อันนำไปสู่ความอับอายและรู้สึกผิด ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
EP339 จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงสาเหตุของการเกิดบาดแผลทางศีลธรรม และเราจะใช้วิธีไหนในการก้าวข้ามและจัดการกับความรู้สึกนี้⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣
Organizational culture
.
.

.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn