EP331 ใครเป็นใครในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

คำถามที่ทางเพจเราได้รับอยู่เสมอคือ ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรหนึ่งๆ ควรจะมีกลุ่มคนใดบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง? และคนเหล่านั้นควรมีบทบาทอย่างไร? วันนี้ใน EP331 ใครเป็นใครในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เราจะมาเปิดเผยกันแบบหมดเปลือกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปเลย…⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture
.
.

.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn