EP33 องค์กรเราจะเริ่ม Work From Home อย่างไรดี

Listen on :

ปัจจุบันเราได้ยินคำว่า “Work From Home” มากขึ้น และเหมือนจะเป็นเทรนด์การทำงานยุคใหม่ไปแล้ว ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ทำให้คนเชื่อมต่อกันง่ายมากเพียงคลิ้กเดียว… แต่ก็มีอีกหลายคนหรือกระทั้งหลายองค์กร ตั้งคำถามว่า “Work From Home ดีจริงหรอ?” EP33 มีคำตอบของเรื่องนี้…

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.