EP313 4 วิธีดึงดูดและรักษา Tech Talent ตำแหน่งเนื้อหอมที่ Turnover สูงปรี๊ด

Listen on :

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา คงจะไม่มีสายงานไหนที่เนื้อหอมและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ มากเท่ากับสายงานด้านไอที เฉพาะอย่างยิ่งสองปีให้หลังมานี้ มีความต้องการด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรเพื่อรองรับ remote work รวมถึงการประชุมและเรียนรู้แบบออนไลน์ เมื่อประกอบกับกระแสหลักที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ หรือแม้กระทั่งการที่องค์กรกระโดดเข้าสู่โลก crypto, NFT และ metaverse ก็ทำให้ความต้องการกลุ่มคนเหล่านี้สูงยิ่งขึ้นไปอีก จนเกิดเป็น tech talent war ขึ้น⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣
Organizational culture
.
.

.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.