EP303 คนตัวเล็กคิดการใหญ่ ปรากฏการณ์นวัตกรรมจากล่างขึ้นบน

Listen on :

เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บีบให้หลายๆ องค์กรต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดต่อไป การทดลองรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Experiment new business model) จึงเป็นตัวเลือกที่หลายองค์กรลองเสี่ยงกัน ⁣

วันนี้พอดแคสต์ของ A Cup of Culture มีกรณีศึกษาขององค์กรหนึ่งที่ชักชวนพนักงานทั้งองค์กรมาระดมไอเดียสร้างโมเดลธุรกิจใหม่กัน ซึ่งกระบวนการที่องค์กรนี้ใช้มีความน่าสนใจมาก จะเป็นอย่างไร…เชิญรับฟังกันได้เลยใน EP303⁣


A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
Corporate culture⁣
Organizational culture
.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.