ในหลายๆครั้ง เราพบว่าค่านิยมขององค์กรที่ถูกเขียนออกมา เป็นเพียงแค่ป้ายแขวนผนังไว้บริเวณห้องประชุม หรือโถงตอ้นรับเพียงเท่านั้น ไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานคนใดจะตระหนักถึงหรือปฏิบัติตามนั้นเลย… วันนี้เรามี Case Study ที่น่าสนใจของเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง…

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search