EP286 เช็คลิสต์ 5 ข้อ สู่การเป็นสุดยอดทีมภายในองค์กร

Listen on :

ปฎิเสธไม่ได้ว่าโปรเจกต์ใด ๆ ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ล้วนมีทีมงานคุณภาพอยู่เบื้องหลังด้วยกันทั้งสิ้น แล้วทีมที่ดีต้องมีคุณลักษณะอย่างไร? หากเรานึกย้อนไปถึงสมัยเรียนทั้งในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เมื่อถูกมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม เรามักจะชอบอิสระในการเลือกสมาชิกในทีมเอง มากกว่าที่อาจารย์จัดกลุ่มให้ และแทบทุกครั้ง กลุ่มของเราก็มักจะประกอบไปด้วยสมาชิกหน้าเดิม ๆ อยู่เรื่อยไป ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? หากเราพิจารณาดูดี ๆ ก็จะพบว่าการได้อยู่กับคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัย สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ และไม่อายที่จะแสดงความคิดเห็น ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือสิ่งที่เรียกว่า psychological safety นั่นเอง ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดของทีมที่ประสบความสำเร็จ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
และเราจะสร้างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยากับเพื่อนร่วมทีมของเราได้อย่างไร วันนี้ผมมีเช็คลิสต์ 5 ข้อ สรุปจากงานเขียนของ Dr. Ron Freidman นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣
.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn