EP273 ปล่อยตำแหน่งว่าง หรือยอมเสี่ยงจ้างคนผิด

Listen on :

เมื่อฤดูการลาออกครั้งใหญ่เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมาแน่ ๆ ก็คือการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ เพราะเมื่อมีตำแหน่งว่างเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงภาระงานที่มากขึ้นสำหรับคนที่อยู่อยู่แล้ว จนอาจทำให้พนักงานปัจจุบันเราไม่พอใจ เกิดอาการ Burnout หรืออาจจะถึงขั้นลาออกเพิ่มขึ้นไปอีก แต่ก่อนที่องค์กรจะเริ่มมีไอเดียหาคนมาแทนไว้ก่อน เราก็ต้องขอเตือนว่าผลลัพท์ของการจ้างใครก็ได้มานั้นอาจจะแย่กว่าการขาดคนก็เป็นได้⁣⁣

A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣
⁣⁣.
.
>>>

.
.
>>>>


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.