EP271 Accountability มาพร้อมกับความแคร์และแฟร์ที่มากพอ

Listen on :

ถ้าอยากให้พนักงานมีความรับผิดชอบและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรมากขึ้น อันดับแรกเราต้องหันกลับมาดูวิธีปฏิบัติขององค์กรเราว่าได้ใส่ความแคร์และความแฟร์กับพนักงานมากพอหรือยัง

A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣
⁣.
.
>>>


.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn