Listen on :

ตอนระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมากับการ Work From Home ได้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่คนทำงานทั้งหลายพูดเป็นเสียงเดียวกันคือ “ปรากฏการณ์เวลาเดินเร็วกว่าปกติ” หลายคนถึงขนาดตกใจกับจำนวนปีที่ผ่านไป แต่รู้หรือไม่ว่า… นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของการบริหารเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจทำให้ความ Productive ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง!⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
corporate culture⁣⁣
organizational culture⁣⁣

.
.
>>>

.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.