EP238 ฉันจะได้อะไรจากวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ?

Listen on :

รู้หรือไม่ ? ว่าในชีวิตของคนๆ หนึ่ง เราจะหมดเวลาไปกับการทำงานกว่า 90,000 ชั่วโมง ?⁣⁣
จะดีแค่ไหน ถ้า 90,000 ชั่วโมงนี้ เป็นช่วงเวลาที่สนุก สบายใจ และมีคุณค่าสำหรับเรา ?⁣⁣
⁣⁣
ปัจจัยหนึ่งที่อาจช่วยให้ช่วงเวลางานของเราเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากขึ้น ก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนในทีม คนในองค์กร หรือแม้แต่กับตัวองค์กรเอง ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ คือรากฐานของวัฒธรรมองค์กร ที่อาจเกิดขึ้นอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ⁣⁣
⁣⁣
แน่นอนว่าหากวัฒนธรรมองค์กร (โดยเฉพาะแบบที่ไม่ได้ตั้งใจสร้าง) เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ Toxic หรือไม่ถูกโฉลกกับเรา ชีวิตการทำงานก็จะยากขึ้นและเครียดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วในทางกลับกัน ในฐานะพนักงานคนหนึ่ง วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสามารถให้อะไรกับเราได้บ้าง ?⁣⁣

⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture

.
.
>>>>

.
.
>>>>

⁣⁣
⁣⁣

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn