Listen on :

ในยุคที่องค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภายในองค์กรกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ แต่การพูดถึงการเรียนรู้ในฐานะเป็นสิ่งที่พนักงานต้องทำเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กรได้ แต่องค์กรต้องมองไปถึงการสร้างทั้งองค์กรให้เป็น Learning Organization อย่างแท้จริง โดยการทำให้สภาพแวดล้อมให้ทั้งองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย⁣

A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
corporate culture⁣
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn