Ep229 ก่อนที่ Burnout จะกัดกินองค์กรเรา

Listen on :

เมื่อทุกคนต้องติดอยู่กับการทำงานที่บ้านเป็นเวลานาน หลายองค์กรเริ่มประสบกับปัญหา productivity ที่เริ่มถดถอยลง รวมถึงความสัมพันธ์ของคนในองค์กรที่เริ่มเหินห่าง แม้กระทั้งการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่เคยทำมาให้คงอยู่ก็ดูเหมือนจะยากไปหมด⁣

และสิ่งที่เริ่มสังเกตเห็นเป็นรางๆ คือ อาการ burn out ของพนักงานเกิดขึ้น คนที่ไม่เคยเป็นกลับเป็นขึ้นมา งานวิจัยพบว่ามี 6 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการนี้ รวมถึงวิธีทำให้อาการลดน้อยลง⁣


A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
corporate culture⁣
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn