Listen on :

เรามักได้ยินคำพูดสุดคูลแบบ “ดิสรัปท์ตัวเองก่อนที่จะถูกดิสรัปท์” หรือ “ให้พนักงานแถวหน้ารับผิดชอบด้านกลยุทธ์พร้อมๆกับการลงมือด้วยตัวเขาเอง” จากการศึกษาพบว่าคำแนะนำลักษณะนี้มีประโยชน์เพียงเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกันในทางการทหารมีวิธีจัดการกับการถาโถมของ Disruption ที่ดีกว่ามาก เราเรียกมันว่า “การแข่งขันไปตามจังหวะ” (tempo-based competition)

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn