EP205 ทำอย่างไรเมื่อทีมเงียบในที่ประชุมออนไลน์

Listen on :

หลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญกับความเงียบในที่ประชุม โดยเฉพาะการประชุมแบบออนไลน์แบบสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วยิ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งปิดกล้อง ปิดไมค์ด้วย ยิ่งทำให้สถานการณ์เงียบเชียบไปกันใหญ่


แต่รู้หรือไม่ว่า “ความเงียบของทีม” บอกอะไรเราได้หลายอย่างเพราะนั้นคือโอกาสที่ดีมากในการที่เราจะเลือกวิธีตอบสนองต่อความเงียบอย่างถูกวิธี ทำอย่างไร? รับฟังกันได้เลย…


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search