EP205 ทำอย่างไรเมื่อทีมเงียบในที่ประชุมออนไลน์

Listen on :

หลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญกับความเงียบในที่ประชุม โดยเฉพาะการประชุมแบบออนไลน์แบบสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วยิ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งปิดกล้อง ปิดไมค์ด้วย ยิ่งทำให้สถานการณ์เงียบเชียบไปกันใหญ่


แต่รู้หรือไม่ว่า “ความเงียบของทีม” บอกอะไรเราได้หลายอย่างเพราะนั้นคือโอกาสที่ดีมากในการที่เราจะเลือกวิธีตอบสนองต่อความเงียบอย่างถูกวิธี ทำอย่างไร? รับฟังกันได้เลย…


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.