Ep199 ตามหา ‘ผู้นำโดยธรรมชาติ’ ในหมู่พนักงาน

Listen on :

ถ้าในองค์กรเรา มีพนักงานที่มี network และมี connection เชื่อมโยงกับผู้คนที่หลากหลายในองค์กรที่มากกว่าแค่ในแผนกของเขาเอง หรือไปที่ไหนใคร ๆ ก็รู้จัก หรือเป็นคนแรก ๆ ที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและมักเอาด้วยกับอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรเสมอ หรือเป็นคนที่คอยเสริมแรงเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี⁣

ถ้าหากท่านนึกแวบหน้าคนใดคนหนึ่งในองค์กรขึ้นมา (ในข้อใดข้อหนึ่ง หรืออาจหลายข้อ) อย่าพลาดที่จะให้เวทีกับเขา #ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เด็ดขาด ท่านเจอเพชรแล้ว…⁣
A Cup of Culture⁣
———–⁣
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.