Ep199 ตามหา ‘ผู้นำโดยธรรมชาติ’ ในหมู่พนักงาน

Listen on :

ถ้าในองค์กรเรา มีพนักงานที่มี network และมี connection เชื่อมโยงกับผู้คนที่หลากหลายในองค์กรที่มากกว่าแค่ในแผนกของเขาเอง หรือไปที่ไหนใคร ๆ ก็รู้จัก หรือเป็นคนแรก ๆ ที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและมักเอาด้วยกับอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรเสมอ หรือเป็นคนที่คอยเสริมแรงเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี⁣

ถ้าหากท่านนึกแวบหน้าคนใดคนหนึ่งในองค์กรขึ้นมา (ในข้อใดข้อหนึ่ง หรืออาจหลายข้อ) อย่าพลาดที่จะให้เวทีกับเขา #ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เด็ดขาด ท่านเจอเพชรแล้ว…⁣
A Cup of Culture⁣
———–⁣
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search