EP195 ความสนุกสร้างอย่างไรในวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

อดีต President ของ Pixar Studio Ed Catmull เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สนุกเป็นพื้นฐานสำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งก็มีหลักฐานมากมายที่มาสนับสนุนความเชื่อนี้ ที่นอกเหนือไปจากความสำเร็จของ Pixar แล้ว


การศึกษาในแวดวงธุรกิจอีกมากมายก็พบว่าทีมที่สนุกมักจะมีการสื่อสารระหว่างกัน และการแก้ปัญหาที่เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงผลงานที่ดีกว่าในทั้งระยะสั้นและยาวอีกด้วย แต่หลายครั้งเรากลับพบว่าเมื่อเราพยายามที่จะออกแบบวัฒนธรรมขององค์กรเราให้สนุก มันกลับไม่ได้เป็นตามนั้น แล้วก็อาจจะได้ผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำ ดังนั้นวันนี้เราจะดูกันว่าเราจะสามารถทำให้วัฒนธรรมองค์กรเราสนุกขึ้นได้อย่างไร


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.