EP195 ความสนุกสร้างอย่างไรในวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

อดีต President ของ Pixar Studio Ed Catmull เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สนุกเป็นพื้นฐานสำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งก็มีหลักฐานมากมายที่มาสนับสนุนความเชื่อนี้ ที่นอกเหนือไปจากความสำเร็จของ Pixar แล้ว


การศึกษาในแวดวงธุรกิจอีกมากมายก็พบว่าทีมที่สนุกมักจะมีการสื่อสารระหว่างกัน และการแก้ปัญหาที่เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงผลงานที่ดีกว่าในทั้งระยะสั้นและยาวอีกด้วย แต่หลายครั้งเรากลับพบว่าเมื่อเราพยายามที่จะออกแบบวัฒนธรรมขององค์กรเราให้สนุก มันกลับไม่ได้เป็นตามนั้น แล้วก็อาจจะได้ผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำ ดังนั้นวันนี้เราจะดูกันว่าเราจะสามารถทำให้วัฒนธรรมองค์กรเราสนุกขึ้นได้อย่างไร


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search