Listen on :

สิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือไปจาก #ผู้นำต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ด้วยแล้ว #พนักงานที่เหลือก็ต้องเอาด้วย เช่นกัน ซึ่งวิธีดั่งเดิมที่องค์กรมักใช้สำรวจมุมมองของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างการ Survey ก็ดูเหมือนจะสร้างความทรมานใจในการจัดเตรียมจัดทำและการจัดเก็บข้อมูลสำหรับยุค 2021 ที่มีเทคโนโลยีต่างๆพร้อมเสียเหลือเกิน


วันนี้ทีมงาน A Cup of Culture ได้รวบรวมตัวช่วยสำคัญสำหรับองค์กรในการทำ CultureTech ไว้ดังนี้


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

Share to
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn