Ep150 หยุดทำร้ายองค์กรด้วย Leadership Immunity

Listen on :

บุคคลที่ถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการทำให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจริงและนำพาให้คนทั้งองค์กรปฏิบัติตาม คือ “ตัวผู้นำองค์กร” โดยคอนเซ็ปท์สำคัญที่ผู้นำจะช่วยสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจริงได้ 3 องค์ประกอบคือ Say Act Operate นั่นคือสิ่งที่ผู้นำควรปฎิบัติ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นกับดักสำหรับคนที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำ คือ “อำนาจ”


“ภาวะหลงอำนาจ” ทำให้ตัวผู้นำรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ คำถามที่น่าสนใจคือ นี่คือสิ่งที่ผู้นำสามารถกระทำได้ หรือนี่คือสิ่งที่ผู้นำกำลังทำผิด #และฉวยโอกาสว่ากำลังทำความดีอยู่ Ep150 หยุดทำร้ายองค์กรด้วย Leadership Immunity จะเป็นอย่างไร เชิญรับฟังกันต่อ…


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search