เป็นเหมือนธรรมเนียมช่วงต้นปีที่หลายๆ องค์กรนิยมทำกันไปแล้วนั่นก็คือ #การประเมินผลงาน และหนึ่งในเครื่องมือที่มักถูกหยิบมาใช้บ่อยก็คือ การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา (360-degree Feedback) ที่เน้นเปิดรับความคิดเห็นจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือแม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชา


ในข้อดีคือเกิดการพัฒนา แต่ในทางตรงกันข้ามก็อาจทำให้เสียขวัญและกำลังใจได้หากสื่อสารไม่ดีพอ A Cup of Culture จึงตั้งใจมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในประเด็นนี้ เพื่อช่วยให้การติดกระดุมเม็ดแรกของต้นปีนี้ #ติดถูกเม็ด เพื่อส่งผลต่อเม็ดถัดๆ ไปที่จะดีไปด้วย


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search