Ep131 ไม่อยากให้ 360 feedback พัง…ฟังทางนี้

Listen on :

เป็นเหมือนธรรมเนียมช่วงต้นปีที่หลายๆ องค์กรนิยมทำกันไปแล้วนั่นก็คือ #การประเมินผลงาน และหนึ่งในเครื่องมือที่มักถูกหยิบมาใช้บ่อยก็คือ การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา (360-degree Feedback) ที่เน้นเปิดรับความคิดเห็นจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือแม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชา


ในข้อดีคือเกิดการพัฒนา แต่ในทางตรงกันข้ามก็อาจทำให้เสียขวัญและกำลังใจได้หากสื่อสารไม่ดีพอ A Cup of Culture จึงตั้งใจมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในประเด็นนี้ เพื่อช่วยให้การติดกระดุมเม็ดแรกของต้นปีนี้ #ติดถูกเม็ด เพื่อส่งผลต่อเม็ดถัดๆ ไปที่จะดีไปด้วย


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn