Ep120 70:20:10 เรื่องจริงหรือฝันไป

Listen on :

โมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10 คืออะไร? คือ โมเดลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ก็มักเลือกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และมีการนำไปใช้กันอย่างมากมายในองค์กรชั้นนำ เช่น Google, SAP, HP, GAP, Boston Scientific เป็นต้น


วันนี้ A Cup of Culture จะมาชวนคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักตัวเลขทั้ง 3 ส่วนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และจะนำไปปรับใช้ในองค์กรของเราแบบไหน รับฟังกันต่อได้เลย…


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn