Ep11 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Big 9 Cultural Values ตอนที่ 2

Listen on :

เราได้พูดถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ MIT Sloan ที่ได้จัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อวัด “วัฒนธรรมองค์กร” โดยใช้ข้อมูลรีวิวจากพนักงาน 1.2 ล้านคน ซึ่งช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่บริษัทชั้นนำของโลกยึดถือกัน ในรายงานสรุปที่ชื่อว่า “The Big 9 Cultural Values” หรือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” ซึ่งครั้งที่แล้ว A cup of culture พาไปรู้จักมาแล้ว 4 กลุ่ม คือ Agility Collaboration Customer และ Diversity วันนี้เราจะรู้จักอีก 5 ตัวที่เหลือกัน

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn