Ep108 สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Learning Agility

Ep108 สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Learning Agility

จากเดิมเวลาเตรียมแผนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มักต้องรอความพร้อมกันเป็นเดือนเป็นปี แต่ปัจจุบันนี้คำว่า “รอความพร้อม” แทบจะใช้ไม่ได้แล้ว ทุกอย่างอยู่บนคำว่า “รอไม่ได้” การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ #ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดีกว่าเมื่อวานแต่คือการปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด


และสิ่งที่ทีม A Cup of Culture สังเกตเห็นจากองค์กรที่พาตัวเองรอดมาได้ เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนๆกันคือ คนในองค์กรมี Learning Agility


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
.

>

Share to
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn