Ep 8 เคล็ดลับ 5 ประการในการออกแบบ Core Values ตอนที่ 1

Listen on :

วันนี้ A cup of culture ขอเกริ่นเปิดเรื่องด้วยการถามคุณผู้อ่านก่อนว่า “วัฒนธรรมของคนไทยเรื่องอะไร ที่เรามักถูกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนมาตลอด?” คำตอบคือ

“การให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส” ซึ่งส่งผลให้เราเรียกบุคคลอื่นว่า “พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา” ได้ ถึงแม้คน ๆ นั้นจะไม่ใช่ญาติพี่น้องเรา หรืออีกเรื่องคือ “การให้ความสำคัญกับมุมมองความคิดของผู้อื่น” ซึ่งทำให้เราคอยกังวลเวลาที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็น กลัวสิ่งที่คนอื่นจะคิดกับเรา เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เวลาที่คนให้ “คุณค่า” มันก็นำพาไปสู่ “พฤติกรรม การปฏิบัติตาม” ในไม่ช้าไม่นานมันก็กลายมาเป็น “วัฒนธรรม”

แล้ว “วัฒนธรรมองค์กรล่ะ” มักให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร แล้วถ้าเราอยากสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่เราต้องการจะทำได้ไหม?

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn