EP 366 แนวทางการรับมือกับ The Great Resignation

Listen on :

การเผชิญกับ The Great Resignation หรือ ปรากฏการณ์ที่พนักงานลาออกจำนวนมาก ในระลอกของการผ่านวิกฤต Covid-19 จากการทำงาน work from home กลับมาที่ออฟฟิตนั้นยังไม่จบ แม้ว่าขณะนี้อาจมีพนักงานลาออกเป็นจำนวนมากไปแล้ว แต่จากผลสำรวจยังพบว่า พนักงานมากกว่า 40% กำลังหาโอกาสหรือช่องทางการย้ายงานอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายที่พบได้มาก โดยเฉพาะในหมู่ Talent องค์กร

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn