Ep 3 วัฒนธรรมของยักษ์สีฟ้า ตอนที่ 2

Listen on :

Basic Beliefs ที่เกิดขึ้นจากตัวผู้นำองค์กร ส่งผลให้บริษัท IBM กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจไอทีได้อย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน ความรุ่งเรืองที่เคยมีลดน้อยลง การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น กับวัฒนธรรมองค์กรที่เริ่มหมดอายุ?

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn