Resources

A CUP OF CULTURE

Recent podcast

Podcast

Podcast

Ep100 ใช้ OKR อย่างไร… ให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่อย่าง Google

OKR คืออะไร? OKRs ย่อมาจาก Objective and Key Results หรือแปลให้เข้าใจง่ายก็คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรหยิบมาใช้แทนการวัดผลแบบ KPI หนึ่งในก็คือบริษัท Google EP100 จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเครื่องมือตัวนี้ให้มากขึ้นว่าทำไมบริษัทดังอย่าง Google ถึงหยิบไปใช้ และประสิทธิผลของเครื่องมือตัวนี้เป็นอย่างไร เชิญรับฟังต่อได้เลย… …

Podcast

Ep99 ทำอย่างไรดีกับ Subculture

มีคำถามที่น่าสนใจจากผู้บริหารท่านหนึ่งที่ดูแลเรื่อง corporate culture ว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวสำหรับคนหนึ่งแสนคนเป็นเรื่องที่องค์กรควรทำหรือไม่? วันนี้ A Cup of Culture อยากมาช่วยคุยถึงคำว่า #Subculture ที่เกิดขึ้นในองค์กรว่าเป็นอย่างไร ควรส่งเสริมหรือขัดขวางสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เชิญรับฟังได้กับ EP99 นี้เลย A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture

Podcast

EP98 เกาะติด Culture Champion 2020 จาก Culture500

Culture 500 ทำการสำรวจ วัดผลและเปรียบเทียบองค์กรในสหรัฐอเมริกามากกว่า 500 แห่งใน 9 มิติทางวัฒนธรรม (The Big 9 Cultural Values) โดยการสำรวจดังกล่าวมาจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรจากพนักงานขององค์กรเหล่านี้ผ่าน แอพลิเคชั่น Glassdor ผลการสำรวจพบ 21 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นประจำปี 2020 …

Podcast

Ep97 Spotify องค์กร Agile สุดขั้ว

พอดแคสต์ Ep97 จะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักองค์กรที่มีการวางโครงสร้างที่แตกต่างอย่างสุดขั้วในการบริหารคนกว่า 5,000 คนทั่วโลกแบบแทบไม่มีลำดับขั้น และคำเรียกที่มีลักษณะเฉพาะอย่างคำว่า Squads, Tribes, Alliances, Chapter และ Guilds นั่นคือ Spotify ความแตกต่างของเขาคืออะไร ลองไปหาคำตอบพร้อมๆ กันได้เลย A Cup of …

Podcast

EP96 ปลุก Gen M สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งไปข้างหน้า

หากพูดถึงพนักงานกลุ่ม Generation Millennials (Gen M) คงทำให้นึกถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเอง และความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยี — คำถามที่น่าสนใจคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถปลูกฝังความผูกพันของพนักงาน Gen M และเพิ่มความสามารถขององค์กรให้เท่าทันการแข่งขันในยุคดิจิตอล ใน Ep96 ทีม A Cup of …

Podcast

Ep95 สำรวจ 4 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

หลายๆคนเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร จะเกิดโดยธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป (organic growth)แต่แท้ที่จริงแล้วเราสามารถตั้งใจออกแบบวัฒนธรรมองค์กรดีๆขึ้นมาได้ ซึ่งนอกจากมันจะช่วยสร้างความผูกพันของคนในองค์กรได้แล้วยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย Ep95 จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจวัฒนธรรมทั้ง 4 แบบ ว่ามีอะไรบ้าง แล้วหากเราอยากสร้างวัฒนธรรมในแบบของตนเองควรต้องทำอย่างไร A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>>>

Blog

Blog

บริหาร Subculture อย่างไรให้องค์กรได้ประโยชน์

เรายอมให้วัฒนธรรมย่อยๆ (subculture) เกิดขึ้นได้หรือไม่?==================อย่างที่พูดคุยกันอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี เพราะเป็นธรรมชาติของกลุ่มที่จะเกิดวิถีปฏิบัติที่จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวไม่ว่าวิถีนั้นจะเป็นที่ถูกใจของทุกคนหรือไม่ก็ตาม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยความตั้งใจจึงเป็นคำตอบให้องค์กรชั้นนำทั่วโลกนำธรรมชาติของมนุษย์นี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันเราก็คงต้องยอมรับว่าแม้จะตั้งใจสร้างวัฒนธรรมได้ดีเพียงใด วัฒนธรรมย่อยๆของกลุ่มต่างๆในองค์กรก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ดีอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่. เมื่อสัปดาห์ก่อน ทีมของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับองค์กรขนาดยักษ์แห่งหนึ่ของไทยซึ่งมีพนักงานรวมกันทั่วประเทศเกือบแสนคน มีคำถามที่น่าสนใจจากผู้บริหารท่านหนึ่งที่ดูแลเรื่อง corporate culture โดยตรงว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวสำหรับคนหนึ่งแสนคนเป็นเรื่องที่องค์กรควรทำหรือไม่? แต่ในคำถามนั้นดูเหมือนจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะได้ผลหลังจากได้ทดลองมาหลายปี แต่ละองค์กรย่อย (ซึ่งก็ไม่ย่อยเท่าไร เพราะมีขนาดใหญ่กว่าองค์กรทั่วไปอยู่ดี) …

Blog

ส่งเสริม Innovation Culture ด้วยรูปแบบนวัตกรรมที่แตกต่าง

ในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงสูง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการผลักดันนวัตกรรม เนื่องจากต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดเวลา… และหลายครั้งที่พูดถึงคำว่า “นวัตกรรม” คนมักจะเข้าใจผิดไปว่า คงเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องในเชิงของเทคโนโลยี แต่จริงๆ แล้วนวัตกรรมมีอีกหลายประเภทมาก. โดยนวัตกรรมที่ค่อนข้างเล็กส่วนมากมักเป็นการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้ว รวมถึงกระบวนการและการบริการต่างๆ ในขณะที่บางนวัตกรรมแหวกแนวโดยการเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือ business model ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ไปเลย หรือบางนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาธุรกิจของให้ตอบโจทย์ปัญหาและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ดังนั้น การรู้จักรูปแบบของนวัตกรรมจะช่วยให้คุณหานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ …

Blog

องค์กร Culture Champions 2020 โดย Culture 500

Culture 500 ทำการสำรวจ วัดผลและเปรียบเทียบองค์กรในสหรัฐอเมริกามากกว่า 500 แห่งใน 9 มิติทางวัฒนธรรม (The Big 9 Cultural Values) โดยการสำรวจดังกล่าวมาจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรจากพนักงานขององค์กรเหล่านี้ผ่าน แอพลิเคชั่น Glassdor ผลการสำรวจพบ 21 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นประจำปี 2020 …

Blog

Customer Centric ค่านิยมที่ธุรกิจขาดไม่ได้

หลายองค์กรในปัจจุบัน นำ Customer Centric มาเป็นหนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย วัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่เพียงการให้บริการลูกค้าที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างความรักในแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าด้วย ในท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งความเติบโตในธุรกิจ อย่างที่ Amazon และ Zappo ให้ความสำคัญกับค่านิยมนี้พวกเขาใช้เวลาหลายปีในการสร้างวัฒนธรรมที่เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของลูกค้า โดยเฉพาะ Zappo ที่พร้อมจะไล่พนักงานที่ไม่ fit กับวัฒนธรรมแบบ Customer …

Blog

โครงสร้างองค์กร Agile ที่ฉีกทุกตำราของ Spotify

เมื่อย่างเข้าไปใน office ของ Spotify ใน Stockholm คุณจะอุทานว่า wow ที่ดังกว่า office ของเหล่า startup ทุกๆแห่งในโลก ด้วยการตกแต่งที่ไม่มีคำว่าสถานที่ทำงานตามขนบให้หลงเหลือ มุมกาแฟสุดแฟนซี โซฟาที่แสนนุ่มชวนเอขนก ตู้เกมส์เรียงราย โต๊ะปิงปองและดาดฟ้าที่โอบกอดด้วยวิวของสถานสำคัญของ Stockholm ที่บรรยากาศนั่งจิบกาแฟกินขนมคุยกันแบบสวีดิชที่เรียกว่า …

Blog

BLCP จากโรงผลิตไฟฟ้าสู่การมุ่งพัฒนายอดมนุษย์นวัตกรรม

ณ พื้นที่ที่แสงไฟส่องประกายบริเวณปลายแหลมมาบตาพุด ยังมีบุคลากรจำนวนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ Core Values ขององค์กรคือ PIC-C ซึ่งประกอบไปด้วย Professionalism-Integrity-Commitment-Compassion ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารที่ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าแต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงแบบ Accelerate Learning หรือการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ด้วยแนวคิดแบบ Start-up ผสมผสานกับการเรียนรู้ข้ามสายงาน …