Ep76 เจาะวัฒนธรรมองค์กร​บ้านปู

Listen on :

“วัฒนธรรมองค์กรจะเข้มแข็งได้ ต้องเริ่มจาก ตัวผู้ก่อตั้งหรือตัวผู้นำก่อนเป็นอันดับแรก” เพราะแบบอย่างจากผู้นำ มีผลโดยตรงต่อทีมผู้บริหาร และถ่ายทอดมาสู่พนักงาน


วันนี้ A Cup of Culture จะมาชวนคุณผู้ฟังเจาะลึกลงไปถึงที่มาที่ไปของวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ว่าเขาใช้หลักคิดและวิธีการแบบไหน ถึงทำให้วัฒนธรรมองค์กร “ฺBanpu Heart” เขาไปอยู่ในใจของคนทั้งองค์กรได้ เชิญรับฟังกันได้เลย…

A Cup of Culture

Share to
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn