Uncategorized

Ep176 Corporate Innovation คืออะไรกันแน่?

ทักษะการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง’ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของผู้คน เช่นเดียวกันกับองค์กรที่ต้องเรียนรู้วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ปรากฏความเสี่ยงอยู่รอบด้าน — ทำให้กระแสการสร้าง Innovation ในองค์กรเพื่อหวังให้เกิดตัวช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้เริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจ แต่คำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้เป็นข้อแรกก่อนเริ่มคิดสร้าง Innovation คือ องค์กรอยากได้อะไร? อยากได้ Innovator หรืออยากได้ Innovation หรืออยากได้ Innovation Culture??? A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>

Ep175 Work From Home อย่างไรให้แรงจูงใจพุ่ง!

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หลายองค์กรต้องนำมาตรการ Work From Home กลับมาใช้อีกครั้ง พนักงานหลายคนถึงกับบ่นโอดว่าไม่ชอบที่จะต้องนั่งทำงานในบ้านคนเดียวเลย อีกหลายคนก็มีความเห็นว่าการทำงานแบบนี้เหมือนจะไม่มีเวลาเข้าและเลิกงานที่ชัดเจน ทำให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าเดิม… ซึ่งปัจจัยมากมายเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในมุมของผู้บริหารเองก็พยายามติดตามอย่างใกล้ชิด มอบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่พร้อมแก่การทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่มีปัจจัยอีกข้อที่มีความสำคัญมากคือ #แรงจูงใจ ในฐานะองค์กรสามารถช่วยในด้านนี้แก่พนักงานอย่างไรได้บ้าง EP175 มีคำตอบ A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>>

Ep174 ถึงเวลาของ CultureTech

สิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือไปจาก #ผู้นำต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ด้วยแล้ว #พนักงานที่เหลือก็ต้องเอาด้วย เช่นกัน ซึ่งวิธีดั่งเดิมที่องค์กรมักใช้สำรวจมุมมองของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างการ Survey ก็ดูเหมือนจะสร้างความทรมานใจในการจัดเตรียมจัดทำและการจัดเก็บข้อมูลสำหรับยุค 2021 ที่มีเทคโนโลยีต่างๆพร้อมเสียเหลือเกิน วันนี้ทีมงาน A Cup of Culture ได้รวบรวมตัวช่วยสำคัญสำหรับองค์กรในการทำ CultureTech ไว้ดังนี้ A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>

Ep173 6 นวัตกรรมด้าน HR ที่จะมาแน่ๆ

บทความชิ้นล่าสุดของ Gartner ได้พูดถึงเทรนด์ของงาน HR ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ ในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน โดย Gartner ได้เสนอ 6 Emerging HR Technology Trends ไว้อย่างน่าสนใจ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ ทีม A Cup of Culture ได้สรุปมาให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วดังนี้ A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>

Ep172 ความหวังในวันที่โลกขุ่นมัว ด้วยวิถี Realistic Optimism

“หน้าที่แรกและหน้าที่สุดท้ายของผู้นำ คือการทำให้ความหวังยังคงอยู่” John W. Gardner นักปฏิรูปและผู้นำทางความคิดได้กล่าวไว้ แต่ในโลกที่ทุกอย่างล้วนไม่แน่นอน ผู้นำองค์กร จะรักษาความหวังนี้ได้อย่างไร ?และในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้ ความหวังขนาดไหน จึงจะเรียกว่า “พอดี” ? การมองโลกในแง่ดี หรือ Optimism เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก ที่ส่งผลถึงการ Engage พนักงานให้มีไฟและแรงกระตุ้นในการทำงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ก้าวข้ามต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาแต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การมองโลกในแง่ดี ช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกิน ความตึงเครียดต่อความไม่แน่นอนที่สะสมมาเป็นเวลานานแล้วนี้ อาจส่งผลให้บุคลากร Burn Out ไปในที่สุด A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร​#corporateculture​#culture ..>>>>

Ep171 ในวันที่วัฒนธรรมองค์กรไม่เดินหน้า

เมื่อองค์กรได้พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง มี Core Values ที่ระดมสมองคิดมาอย่างดี แต่พอผ่านไปเป็นปีกลับพบว่าพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ เลย จากประสบการณ์การให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย ทีม A Cup of Culture พบสาเหตุสำคัญ 2 ข้อคือ 1) Core Values ขององค์กรยังขาดพฤติกรรมที่ชัดเจนมาสนับสนุน และ 2) พฤติกรรมที่มีนั้นไม่ได้ช่วยให้พนักงานทำงานง่ายขึ้นเลย A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>>

Ep170 3 อย่างที่ผู้นำควรหลีกเลี่ยง จากงานวิจัยของ Gartner

มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ส่งผลสำคัญในการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาของ KPMG พบว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรฝ่าฟันวิกฤติไปได้ในระหว่างและหลังจากยุค Covid-19 และ และคงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าผู้นำคือคนสำคัญในการทำให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้น เติบโตงอกงาม หรือพังทลายไปต่อหน้าต่อตา Gartner รายงานว่าผู้นำหลายท่านใช้เครื่องมือผิดในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากได้ทำการสำรวจกับพนักงานกว่า 7,500 คนและ 200 ผู้นำด้าน HR รวมถึงการทำ focus group เพื่อลงรายละเอียดอีกหลายรอบ และพบว่า 3 เรื่องนี้คือ key insights สำคัญที่องค์กรทำเพื่อให้เกิด cultural transformation แต่กลับพบว่าไม่ได้ส่งผลดีอะไร A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>

EP169 สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง

การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอกจากจะใช้การจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลและอาจจะทำได้ง่ายกว่าการพยายามเปลี่ยนใจคน และยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจด้วย คือ #การเปลี่ยนที่สภาพแวดล้อม กล่าวคือ การทำให้สภาพแวดล้อมช่วยส่งเสริมให้พฤติกรรมที่เราต้องการสามารถถูกมองเห็นได้ง่าย ลงมือทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้แรงพยายามจากตัวบุคคล แต่ให้สิ่งแวดล้อมมันเอื้ออำนวยให้พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อมพาไป ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะพาพฤติกรรมให้เกิดขึ้นโดยอาศัยแรงจากสภาพแวดล้อม มีอยู่ 3 ประการ A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>

EP168 วัฒนธรรมองค์กรที่ให้กำเนิด The Avengers

ตั้งแต่ความสำเร็จของภาพยนต์เรื่อง The Avengers หลาย ๆ ค่ายก็มีความพยายามในการสร้างจักรวาลภาพยนต์ของตัวเองตัวเอง ดังเช่นล่าสุดที่กำลังเข้าโรงคือ Godzilla VS Kong ก็เป็นหนัง’รวมพล’ ระหว่าง Godzilla และ King Kong ที่ทั้งคู่ก็ได้มีหลังเดี่ยวของตัวเองกันไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือในสายของซุปเปอร์ฮีโร่ส์เองก็มี Batman V Superman และ Justice League แต่เรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ ณ จนปัจจุบันยังไม่มีค่ายไหนที่ประสบความสำเร็จได้ในระดับเดียวกับที่ Marvel ได้ทำไว้ได้เลย Harvard Business Review เขาได้รวบรวมข้อมูลจากภาพยนต์ทั้ง 20 เรื่องที่ออกมาจึงถึงสิ้นปี 2018 พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ถอดเทปสัมภาษณ์เก่า ๆ รวมถึงสำรวจและวิเคราะนักแสดง และทีมงานกองถ่าย จนพบกับ 2 ปัจจัยหลักที่ภาพยนต์ Marvel ทุกเรื่องมีร่วมกัน ดังนี้ A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>>

Ep167 วัฒนธรรมองค์กรพังหรือปังขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นหลัก

คำถามอันดับหนึ่งที่เพจ A Cup of Culture เรามักจะได้รับอะไรคือหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร? ซึ่งคำตอบข้อนี้เป็นทั้งปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จและอาจนำไปสู่ความล้มเหลว คือคำว่า #ภาวะผู้นำ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากความเอาจริงเอาจังของผู้นำองค์กร A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>